Gotowy sklep internetowy

  • Profesjonalny i łatwy w obsłudze

    sklep internetowy

  • Intuicyjny panel administracji sklepem
  • Dowolna zmiana kolorystyki

    sklepu

  • Responsywna

    strona internetowa

Eksport zamówień

Oprogramowanie sklepu udostępnia opcję eksportu zamówień. Możemy wyeksportować wszystkie zamówienia ze sklepu oraz zamówienia przefiltrowane wstępnie na liście zamówień. Plik z zamówieniami następnie możemy zaimportować do innego systemu, do programu MS Excel itp.