Gotowy sklep internetowy

  • Profesjonalny i łatwy w obsłudze

    sklep internetowy

  • Intuicyjny panel administracji sklepem
  • Dowolna zmiana kolorystyki

    sklepu

  • Responsywna

    strona internetowa

Producenci i dostawcy

Sklep umożliwia zarządzanie producentami poprzez mozliwość wprowadzenia dla każdego z nich danych kontaktowych oraz przywiązania ich do konkretnych produktów, a następnie wyświetlenie tej informacji na stronie sklepu. Sklep umożliwia również zarządzanie dostawcami poprzez możliwość wprowadzenia dla każdego z nich danych kontaktowych oraz przywiązania ich do konkretnych produktów