Gotowy sklep internetowy

  • Profesjonalny i łatwy w obsłudze

    sklep internetowy

  • Intuicyjny panel administracji sklepem
  • Dowolna zmiana kolorystyki

    sklepu

  • Responsywna

    strona internetowa

Komentarze do produktów

Oprogramowanie sklepu posiada funkcję wystawiania komentarzy na temat produktów. Informacja o wystawionym komentarzu automatycznie jest wysyłana na adres email sklepu internetowego. Dodatkowym zabezpieczeniem jest potwierdzenie email'em przez klienta autentyczności wystawionego komentarza. Na liście komentarzy znajdzie się wystawiony komentarz o statusie nieaktywnym. Ty decydujesz o aktywacji danego komentarza. Moderowanie komentarzy pozwala wyeliminować wulgarne i słabe merytorycznie teksty.