Gotowy sklep internetowy

  • Profesjonalny i łatwy w obsłudze

    sklep internetowy

  • Intuicyjny panel administracji sklepem
  • Dowolna zmiana kolorystyki

    sklepu

  • Responsywna

    strona internetowa

Lista produktów

Lista produktów prezentuje wszystkie dostępne produkty. Wybierając z listy rozwijanej "Wybierz kategorię" filtrujemy wstępnie produkty. Filtr ten ma to na celu ułatwić proces wyszukiwania produktów. Aby dodać nowy produkt należy kliknąć w link "Dodaj Produkt" Aby dodać nową kategorię należy kliknąć w link "Dodaj kategorię". Zanim dodasz produkt musisz zdefiniować dostępne w sklepie kategorie produktów. Dla każdego produktu możemy dodajemy opis skrócony (widoczny na liście produktów) i rozszerzony (widoczny w opisie szczegółowym produktu). Aby sformatować opis produktu (zmienić czcionkę, kolor, dodać grafikę, dodać odstępy między liniami itp.) można skorzystać z Edytora HTML.
Edytor HTML
Edytor HTML służy do formatowania tekstu, tworzenia odsyłaczy do innych stron oraz dodawania zdjęć. Przy dodawaniu opisu produktu przy użyciu Edytora HTML jeżeli opis jest kopiowany z innego źródła, np MS Worda, czy innej strony internetowej należy skorzystać z opcji "Paste from Word" dostępnej w ikonkach edytora. Po otworzeniu okienka należy wkleić tam kopiowaną zawartość i zapisać. Dopiero wówczas dokonać formatowania wklejonego tekstu. Ta operacja gwarantuje, że nasz opis na stronie www sklepu będzie poprawnie wyglądał.
Opis w boxie
Jeżeli produkt będzie umieszczony w boxie promocji, nowości, wyprzedaży, wówczas można zamiast nazwy produktu dodać alternatywny tekst. Boxy są to ramki widoczne na stronie www sklepu z lewej i prawej strony.
Kolejność na stronie głównej
Jeżeli produkt ma być umieszczony na stronie głównej mamy możliwość określenia jego pozycji.
Kolejność na liście produktów
Ustawiając wartość większą od 0 mamy możliwość umieszczenia produkt na konkretnej pozycji na stronie.
Produkt aktywny
Aby produkt był wyświetlany na stronie sklepu ustawiamy mu atrybut "Aktywny".
Producent i dostawca
Do każdego produktu masz możliwość dodania Producenta i Dostawcy. Aby utworzyć Producenta lub Dostawcę należy wybrać odpowiedni link w grupie "Produkty i Kategorie".
Cennik
Produkt może posiadać wiele cen, ale zawsze jedna jest aktywna, pozostałe są widoczne na stronie www sklepu jako przekreślone. Jeżeli chcemy uzależnić cenę produktu od jego cech (atrybutów) np. różne rozmiary w różnych cenach, wówczas musimy skorzystać z Typów Wyliczanych.
Atrybuty opisujące produkt
Atrybuty ze względu na typ do jakiego należą podzielone są na dwa rodzaje: atrybuty dla których podajemy wartość poprzez wybór z listy uprzednio zdefiniowanych danych i atrybuty, dla których wartość podajemy na poziomie przypisania do produktu tzw "dowolna wartość". W systemie istnieją zdefiniowane pewne stałe atrybuty. Są to: Promocja, Nowość, Wyprzedaż, Strona startowa.
Typy wyliczane
Typy wyliczne pozwalają nam dokładniej sprecyzować opis produktu i uzależnić np. jego cenę od rozmiaru, pojemności itp. Typy wyliczane wizualizowane są na stronie www sklepu w postaci listy rozwijanej, checkboxów, radiobuttonów obok opisu produktu.
Produkty powiązane
Opcja produkty powiązane dostępna z poziomu listy produktów pozwala przypisać do produktu dowolnie wiele wcześniej zdefiniowanych list produktów np: produkty najlepiej pasujące, produkty polecane z tym produktem, produkty powiązane itd. Listy te będą wyświetlane na stronie www sklepu poniżej opisu szczegółowego danego produktu.
Załączniki do produktu
Można dodać dowolnie wiele załączników, mogą to być instrukcje obsługi, dodatkowe zdjęcia, przykładowe rozdziały książek, czy inne specyfikacje.
Zdjęcia produktu
Zdjęcia składają się z trzech rozmiarów, małe (widoczne na liście produktów), duże (widoczne w podglądzie szczegółów produktu) i bardzo duże (widoczne na oddzielnej stronie). Można dodać wiele zdjęć z każdego rozmiaru, przy czym ważne jest, aby ustalić, które z małych zdjęć będzie zdjęciem głównym. Aby ustawić zdjęcie główne należy na liście zdjęć małych zaznaczyć odpowiedni radiobutton. To ustawienie decyduje o tym, które zdjęcie będzie domyślnie wyświetlało się na liście produktów w sklepie. Nie ma konieczności dodawania wielu zdjęć! Przy tworzeniu galerii istotną rzeczą jest, aby dodawać zdjęcia do produktu w tzw. kompletach, czyli jak dodamy do produktu dwa małe zdjęcia to dobrze byłoby dodać odpowiednie dwa duże i opcjonalnie dwa bardzo duże zdjęcia. Jeżeli brak jest zdjęć dużych lub bardzo dużych to system wyświetli zdjęcia małe. Tak przygotowane zdjęcia wyświetlą się w podglądzie produktu na stronie sklepu pod zdjęciem głównym w postaci miniaturek. Po kliknięciu w miniaturkę będzie można oglądać jej powiększenie (jeżeli dodaliśmy odpowiednie zdjęcia duże). Nie ma jednak konieczności, aby dodawać więcej niż jedno zdjęcie. Jeżeli dysponujemy tylko jednym zdjęciem wówczas dodajemy je na listę zdjęć małych i zaznaczamy opcję zdjęcie główne.