Gotowy sklep internetowy

  • Profesjonalny i łatwy w obsłudze

    sklep internetowy

  • Intuicyjny panel administracji sklepem
  • Dowolna zmiana kolorystyki

    sklepu

  • Responsywna

    strona internetowa

Eksport produktów

Oprogramowanie sklepu udostępnia nam opcję eksportu produktów. Możemy wyeksportować wszystkie produkty ze sklepu oraz produkty przefiltrowane wstępnie na liście produktów. Eksport możemy ograniczyć do kategorii produktów, nazwy itp. Plik z produktami następnie możemy zaimportować do innego systemu, do programu MS Excel itp.