Gotowy sklep internetowy

  • Profesjonalny i łatwy w obsłudze

    sklep internetowy

  • Intuicyjny panel administracji sklepem
  • Dowolna zmiana kolorystyki

    sklepu

  • Responsywna

    strona internetowa

Produkty powiązane

Opcja produkty powiązane dostępna z poziomu listy produktów pozwala przypisać do produktu dowolnie wiele wcześniej zdefiniowanych list produktów np: produkty najlepiej pasujące, produkty polecane z tym produktem, produkty powiązane itd. Listy te będą wyświetlane na stronie www sklepu poniżej opisu szczegółowego danego produktu